Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Samsung và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM ra mắt xe Thư viện thông minh lưu động


Thực hiện cam kết hỗ trợ phát triển giáo dục STEM tại Việt Nam theo chủ đề “Samsung cùng bạn kiến tạo tương lai”, ngày 20-12-2018, Công ty Điện tử Samsung Vina phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM ra mắt xe Thư viện thông minh lưu động trong khuôn khổ chương trình Trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng (CSR) của Samsung.

2 xe Thư viện thông minh lưu động được trao tặng ngày 20-12-2018 và sẽ bắt đầu đi vào phục vụ học sinh từ học kỳ 2, năm học 2018 – 2019.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.