Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Bắt đầu nhận đăng ký dự thi “Khám phá khoa học số ASEAN” lần thứ 3


Ban tổ chức cuộc thi Khám phá khoa học số ASEAN (ASEANDSE) lần thứ 3 năm 2019 vừa công bố chính thức nhận đăng ký tham dự cuộc thi với đối tượng là các sinh viên đại học tại 10 quốc gia thành viên ASEAN. Đây là cuộc thi thường niên do Quỹ ASEAN (ASEAN Foundation) và Tập đoàn phần mềm đám mây SAP phối hợp tổ chức nhằm kêu gọi và tạo điều kiện cho các sinh viên Đông Nam Á giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách nhất trong khu vực bằng cách khai thác sức mạnh của dữ liệu, phân tích dữ liệu và đưa ra các khuyến nghị hợp lý.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.