Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

Về…

Về thôi người hãy về thôi

Dòng sông Vàm Cỏ đợi người năm xưa

 

Kiến Tường tháng nắng ngày mưa

Vẫn còn Núi Đất, vẫn chùa Tường Vân

Mềm môi rượu đế Bắc Chan

Canh chua điên điển, trái bần đưa cay

Có người chẳng uống vẫn say

Ngẩn ngơ áo trắng nhẹ bay nắng chiều

Hoa tràm trắng cõi tịch liêu

Đàn ong chay tịnh cho nhiều mật ngon

Đưa tay ngắt lá xoài non

Nướng trui cá lóc, rô ron chiên giòn

 

Bao năm xuôi ngược long đong

Thầy xưa, bạn cũ vẫn son tấc lòng

Thời gian quy luật hao mòn

Dẫu cho hư ảnh vẫn còn thương nhau

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(TP.HCM 28-2-2011)

 

+ Nguồn minh họa: Internet.