Thứ Hai ngày 27 tháng 5 năm 2024

Sợi dây nịt Canada

Cô bạn Lê Kim Ngọc ở Canada về tặng quà cho mấy ông bạn ở Saigon mỗi ông một sợi dây nịt da.

Tội nghiệp, có lẽ ngại rằng lóng rày bà con ta tẩy chay mấy món “made in China”, nên Ngọc gọi phone khẳng định đi xác định lại: “Đây là hàng sản xuất ở Canada đàng hoàng à nghen”.

Chưa hết, Kim Ngọc còn cẩn thận để nguyên chiếc mark xuất xưởng có in mã số đúng với mã số in trên mặt sau sợi dây nịt. Dĩ nhiên là không thể thiếu dòng chữ “Made in Canada” bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

Cảm ơn tấm lòng của người bạn phương xa.

Giàng ơi là trời, cái món quà này nó hợp thời và hữu dụng lắm nghen. Dạo này tôi đang phải thắt lưng buộc bụng tối đa nên dùng dây nịt Canada chắc chắn là an toàn hơn rồi (thả cửa siết cho tới khi cái bụng nó teo tóp lại mà hỗng lo lâm phải cái tình cảnh oái oăm như Điệp bị đứt… dây chuông!)

Cảm ơn dây nịt Ca-na…

-đa tình trao gởi bụng ta an toàn.

PHP

(Saigon 4-11-2012)