Thứ Ba ngày 21 tháng 5 năm 2024

Tờ e-CHIP khổng lồ

Chỉ còn ít tháng nữa là e-CHIP kỷ niệm 10 năm ra số báo đầu tiên (2003-2013). Thật ra thì Trung tâm Truyền thông e-CHIP thuộc Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC được thành lập từ tháng 10-2002, nhưng tới tháng 2-2003 mới ra số 1. Lúc đó còn là Tuần tin.

Tháng 2-2006, nhân dịp Tạp chí e-CHIP tròn 3 tuổi, Công ty EPSON đã in tặng tòa soạn tờ e-CHIP khổng lồ, đặt ở phòng khách tòa soạn (lúc đó trên đường Phan Kế Bính).

Tôi đứng kế bên tờ e-CHIP khổng lồ này chỉ với nhiệm vụ một vật chuẩn để cho bà con thấy tờ tạp chí nó bự tới chừng nào. Ảnh chụp hồi tháng 5-2006.

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 2-1-2013)