Thứ Ba ngày 21 tháng 5 năm 2024

Mùng Một Tết Quý Tị 2013 với mai và ngũ quả

 

Mùng Một Tết sắc sắc không không

Tay bưng ngũ quả, tay ôm bông

Lỡ làm người cũng đành đón Tết

Mặc áo hồng đời có chút hồng.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon Mùng Một Tết Quý Tị 10-2-2013)

 

Một số ảnh chụp tại nhà sáng Mùng Một Tết Quý Tị 2013