Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Happy Easter! Mừng Chúa phục sinh!

Từ đáy lòng mình, tôi xin gởi tới các bạn và gia đình lời chúc mừng hồng phước nhân lễ Phục sinh 2013. Happy Easter to you and your famlily.

Đối với các Ki-tô hữu, Chúa phục sinh là mầu nhiệm nền tảng, quan trọng nhất trong tín lý và cuộc sống đức tin. Chúa Jesus sẽ chỉ là một nhà thuyết giảng tôn giáo như bao nhiêu nhà thuyết giảng khác nếu như không có mầu nhiệm phục sinh. Ngài đã hy sinh thân mình chịu chết trên Thập giá để chuộc tội cho loài người và đã sống lại để cứu rỗi loài người, trở thành một niềm tin và ánh sáng dẫn dắt loài người về chốn hằng sống. Chúa trao quyền cho con người tự do sống, con người có thể làm gì tùy ý, nhưng để có thể vào được Nước Trời, con người chỉ cần luôn bảo đảm được hai điều kiện ắt có và đủ là “kính Chúa và yêu người”.

Việc Chúa chết vì loài người – ai cũng có thể tin được. Việc Chúa phục sinh – cần có đức tin mới có thể tin. Và đó là một tín lý của Ki-tô hữu.

Happy Easter! Mừng Chúa phục sinh!

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 31-3-2013)

Ca Đoàn Hiền Mẫu – Gx Nghĩa Hòa : Mừng Chúa Phục Sinh & Vinh Quang Phục Sinh.