Thứ Ba ngày 21 tháng 5 năm 2024

Chúc mừng các Thầy thuốc Việt Nam

140227-ngaythaythuoc-thiep

 

Xin chúc mừng những người bạn của tôi đang làm trong ngành y – từ bác bảo vệ, bà y công, dì hộ lý cho tới chị nhân viên hành chánh, cô y tá, anh bác sĩ – nhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam (27-2-2014).

Kính chúc các bạn luôn an khỏe, may mắn, nhiều niềm vui, hạnh phúc và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong thiên chức cứu nhân độ thế.

Từ đáy lòng mình, tôi luôn ngưỡng mộ và kính phục những người luôn đem hết năng lực và tấm lòng để hoàn thành sứ mạng cứu giúp tha nhân.

Mai kia mốt nọ các bạn có ở trên Thiên đàng, tôi từ dưới địa ngục cũng chớ hề comment để complaint. Thiệt đó.

P/S: Mần xong tấm thiệp, tôi mới thấy mình cứ theo quán tính, ai sao mình vậy, ai mần bậy, tôi mần theo. Xin được phép sửa lại: “Chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-2014). Chúc mừng các Thầy thuốc Việt Nam.”

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 27-2-2014)