Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024

Apple bắt đầu thu hồi để sửa chữa nút on/off trên iPhone 5

iphone-button

 

 

Apple vừa bắt đầu chương trình thu hồi (recall) để sửa chữa những model iPhone 5 có nguy cơ bị lỗi ở nút sleep/wake (on/off) button. Các model bị lỗi này được sản xuất từ tháng 3-2013 trở về trước.

Người dùng iPhone 5 có thể kiểm tra xem thiết bị của mình có nằm trong danh sách sửa chữa không bằng cách kiểm tra số serial number của iPhone trên trang web https://ssl.apple.com/support/iphone5-sleepwakebutton/ Quy trình sửa chữa sẽ được thực hiện tùy từng nước, chủ yếu là tại các trung tâm sửa chữa của Apple.

Chương trình thu hồi để sửa chữa nút công tắc cho iPhone 5 được thực hiện đầu tiên ở Mỹ và Canada, từ ngày 25-4-2014. Các nước khác sẽ được thực hiện từ ngày 2-5-2014.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 27-4-2014)