Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2024

Hình ảnh Họp mặt Gia đình THKT Wichita 2014 – thầy Mai Văn Nhãn

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-026

Gia đình THKT sum họp tại Wichita ngày 16-8-2014. (Xin click lên ảnh để mở ảnh lớn hơn).

 

Gia đình THKT ở khu vực Kansas, Oklahoma và Texas (Hoa Kỳ) và cộng đồng đồng hương Kiến Tường ở Wichita (bang Kansas) phối hợp tổ chức cuộc họp mặt chung tại tại Wichita vào ngày thứ Bảy 16-8-2014.

Ảnh của thầy MAI VĂN NHÃN (Dallas, Texas)

Xin click lên ảnh để mở ảnh lớn hơn.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-001

Cô Vân, phu nhân thầy Mai Văn Nhãn, tại Wichita.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-002

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-003

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-004

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-005

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-006

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-007

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-008

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-009

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-010

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-011

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-012

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-013

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-014

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-015

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-016

Anh Nguyễn Văn Nghĩa, “tài xế riêng” của thầy cô Mai Văn Nhãn, tuyển từ Massachusetts về lái xe đưa thầy cô tứ Dallas qua Wichita dự họp mặt.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-017

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-018

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-019

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-020

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-021

Thầy cô Mai Văn Nhãn tại Dallas.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-022

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-023

Thầy Dương Đệ từ New York City sang Wichita dự họp mặt.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-024

Cô Vân và bạn Huỳnh Thị Kiều Nga, một bà “chủ nhà” THKT tại Wichita.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-025

Anh Võ Hữu Giảng (bên phải) từ North Carolina sang dự họp mặt.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-026

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-027

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-028

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-029

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-030

Từ trái qua: cô Hoàng Oanh, cô Vân (phu nhân thầy Mai Văn Nhãn), bạn Hương. Đây là 3 thành viên THKT từ Dallas.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-031

Hai vợ chồng bạn Sang từ Austin (Texas)

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-032

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-033

Cô Tạ Thị Kiêm Hường (bên trái) từ Chicago và cô Vân, phu nhân thầy Mai Văn Nhản, từ Dallas.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-034

Cô Vân (bên trái) và chị Sáu của bạn Nguyễn Văn Nuột.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-035

Cô Kiêm Hường và bạn Kiều Nga.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-036

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-037

Cô Vân và bạn Nguyễn Văn Nuột – cựu học sinh THKT và là một trong những người hỗ trợ chính cho cuộc họp mặt.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-038

Hai cha con bạn Nuột.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-039

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-040

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-041

Anh Mai Tấn Lập.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-042

Anh An Ngọc Quang.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-043

Anh Quang và quý thầy cô THKT tại buổi họp mặt.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-044

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-045

Thầy Mai Văn Nhãn, cô Vân (phu nhân thầy Nhãn), thầy Dương Đệ và cô Tạ Thị Kiêm Hường.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-046

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-047

Bạn Trần Thị Kim Oanh (áo trắng) cựu học sinh THKT vừa từ Việt Nam sang dự họp mặt.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-048

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-049

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-050

Từ trái: các anh Lê Thành Sử (Oklahoma), Mai Tấn Lập (Wichita), thầy Dương Đệ (New York), anh Võ Hữu Giảng (North Carolina).

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-051

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-052

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-053

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-054

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-055

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-056

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-057

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-058

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-059

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-060

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-061

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-062

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-063

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-064

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-065

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-066

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-067

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-068

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-069

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-070

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-071

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-072

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-073

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-074

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-075

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-076

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-077

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-078

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-079

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-080

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-081

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-082

Vợ chồng hai bạn Đỗ Văn Tám – Kiều Nga.

140816-thkt--hopmat-wichita-thaymv-nhan-083