Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

MỘT NGÀY CÔNG NGHỆ: 13-10-2014

 

 

Kính mời các bạn cùng đọc những thông tin công nghệ mới trên báo Tuổi Trẻ Online và Tuổi Trẻ Mobile:

 

+ Số kết nối di động đông hơn số dân thế giới

Congo cell phone

+ Dịch vụ tư vấn sức khỏe qua video chat của Google

doctor-video-chat-2

+ Rắc rối chuyện tắt hay mở thiết bị điện tử cá nhân trên máy bay

internet-on-flight-00

 

Bản cho máy tính trên báo Tuổi Trẻ Online

 

Bản cho smartphone trên báo Tuổi Trẻ Mobile

 

 Bản Audio trên Radio Tuổi Trẻ