Thứ Ba ngày 28 tháng 5 năm 2024

Thư viện cho mượn báo chí bản điện tử

overdrive-nook

 

Một tin tốt lành cho những “con mọt sách thời điện tử”. Trang tin công nghệ Slash Gear (11-10-2014) cho biết, hai công ty OverDrive và Nook vừa hợp tác với nhau để đưa các tạp chí và báo dưới dạng điện tử tới các thư viện công phục vụ người thích đọc sách. Trước hết là ở Mỹ và Anh.

OneDrive là một nền tảng được các thư viện dùng để cho người đọc mượn sách điện tử (ebook) và sách nói (audiobook) cũng giống như với sách giấy. Nó có các ứng dụng chạy trên các hệ điều hành di động iOS, Android, Kindle và Windows Phone, cũng như các nền tảng cho máy tính Windows và Mac.

Bây giờ, với kệ báo Nook Newsstand, người đọc có thể mượn báo chí bản điện tử từ các thư viện công. Nook Media cho biết họ có Top 100 loại tạp chí bán chạy nhất ở Mỹ cũng như các báo chí trên khắp thế giới. Tất nhiên không phải tất cả báo chí dạng điện tử này đều sẽ được Nook cho đưa vào thư viện, nhưng họ nói rằng đó sẽ là “một bộ tuyển tập khổng lồ”. Muốn mượn đọc các báo chí điện tử của Nook, bạn cần có thẻ thư viện kèm với ứng dụng đọc Nook hay một thiết bị Nook.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 13-10-2014)

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.

+ Có trên báo Tuổi Trẻ Online (http://tuoitre.vn) và Tuổi Trẻ Mobile (http://m.tuoitre.vn)