Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

MỘT NGÀY CÔNG NGHỆ: 30-10-2014

 

Kính mời các bạn cùng đọc những thông tin công nghệ mới trên báo Tuổi Trẻ Online:

 

+ Máy tính để bàn không còn bàn phím và chuột

HP Sprout PC-02

+ Check mail công việc ngoài giờ làm việc là… phạm pháp

Enforced Vacation

+ Mạng YouTube hỗ trợ tốc độ chiếu video tới 60fps

youtube

 

 

Xin mời đọc bài tại đây.