Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024

MỘT NGÀY CÔNG NGHỆ: 10-11-2014

 

 

Kính mời các bạn cùng đọc những thông tin công nghệ mới trên báo Tuổi Trẻ Online:

 

+ Smartphone màn hình lớn làm thay đổi cách phát triển và sử dụng các ứng dụng di động

phablets

+ Vòng đeo tay thông minh trở thành chìa khóa số chung

Everkey-01

 

Xin mời độc bài tại đây.