Thứ Sáu ngày 12 tháng 7 năm 2024

MỘT NGÀY CÔNG NGHỆ: 27-11-2014

 

Kính mời các bạn cùng đọc những thông tin công nghệ mới trên báo Tuổi Trẻ Online:

 

+ Smartphone Đức có bộ nhớ tới 80GB

linshof-i8-00

+ Hai anh em iPhone 6 hại đàn anh iPad

iphone_6_plus_ipad_mini

+ Dao mổ thông minh iKnife “hành đạo cứu người”

ikife

 

Xin mời đọc bài tại đây.