Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Cân chỉnh bảng trong Windows Word 2013

Microsoft-Office-2013

 

 

Có những khi bạn tạo bảng biểu (table) trong văn bản Word rồi cảm thấy xốn xang đôi mắt do các khoảng trống canh hàng trong các ô bảng khít rịt, khó coi. Đó là sự cố ở chỗ thụt dòng (Indent).

word2013-canhhang-table-01

Bạn có thể điều chỉnh lại bằng cách mở thẻ Page Layout.

word2013-canhhang-table-02

Trong mục Indent, bạn thấy tham số của khoảng trống thụt đầu dòng bên trái Left và bên phải Right đều bằng 0.

word2013-canhhang-table-03

Bây giờ, bạn chỉ việc tô chọn phần chữ trong ô bảng mà mình muốn cân chỉnh rồi nhập thông số mới cho khoảng trống cân chỉnh hai bên khuôn chữ đó. Chỉ số bao nhiêu là tùy bạn muốn khoảng trống đó lớn hay nhỏ.

word2013-canhhang-table-04

Vậy là cái bảng biểu của bạn trông đẹp giai xinh gái rồi đó. Dễ nhìn dễ đọc hơn phải không?

word2013-canhhang-table-05

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Microsoft MVP)