Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Những người mẫu công nghệ COMPUTEX (3)

 

Trước thềm COMPUTEX Taipei 2015 (từ 2 tới 6-6-2015), và cũng dịp cuối tuần Saigon nắng nóng đổ lửa, tôi đổ thêm dầu vào lửa với một số hình ảnh Tech PG mà tôi chụp tại COMPUTEX 2014. Năm ngoái do thời gian eo hẹp, tôi không thả rong được nhiều, chớ còn mấy năm trước thì… thiện tai, thiện tai! Mà tôi chủ yếu chụp giùm mấy bạn ở nhà thôi, chớ hỗng có ý gì đâu!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 16-5-2015)

 

TRANG   1   |   2   |   3   |   4

 

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-152_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-153_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-155_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-179_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-185_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-189_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-194_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-199_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-200_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-211_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-214_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-221_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-223_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-224_resize

140603-computex-taipei-2014-phphuoc-225_resize

 

TRANG   1   |   2   |   3   |   4