Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Nhớ một thời ăn ngủ cùng Yahoo Messenger

yahoo-messenger-01
Bây giờ hễ nói tới chat online với nhau là thiên hạ nghĩ ngay tới cái Messenger của mạng truyền thông xã hội Facebook hay Zalo. Còn trước tháng 8.2011, ngày Facebook Messenger được chàng Mark Zuckerberg cho ‘hạ sơn phổ độ chúng sinh’, công cụ Yahoo Messenger (YM) là thiên hạ vô đối.
Xin mời đọc bài trên báo Thanh Niên Online
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 5-8-2015)