Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

Firefox đã có bản 64-bit cho Windows

firefox-girl-1280

 

Trình duyệt Web Firefox của Mozilla cuối cùng cũng đã chính thức có bản 64-bit cho các hệ điều hành Windows 64-bit. Phiên bản Firefox 43 phát hành ngày 15-12-2015 gồm 2 bản 32-bit và 64-bit để người dùng lựa chọn.

Xin mời đọc bài trên Media Online

firefox-64-01