Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Robot “sát thủ” iPhone

apple-environnment-02
Giựt cái tít cho nó sặc mùi hình sự vậy thôi chứ robot Liam của Apple là một cánh tay người máy (robot arm) dùng để tháo gỡ các chiếc smartphone iPhone cũ trong chương trình tái chế, tái sinh góp phần bảo vệ môi trường.
Xin mời đọc bài trên Media Online