Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Ngày Cá tháng Tư ăn ổ HDD 100TB

canstock12833089

Dù đã đề cao tinh thần cảnh giác cao độ trong ngày Cá tháng Tư All Fools Day 1-4-2016, nhưng tôi cũng chỉ có thê giữ được mành lưới không bị thủng cho tới 8 giờ tối. Bởi khi mở hộp thư ra, tôi nhận được một e-mail của trang chuyên về thiết bị lưu trữ StorageNewsletter.com báo tin như vầy: “Incredible Record of 100TB Into 3.5-Inch HDD With HAMR/Helium” (Kỷ lục không thể tin được là nhét 100TB vào trong ổ HDD 3.5 inch với công nghệ HAMR/Helium).

Xin mời đọc bài trên Media Online

hgst-10tb-hard-disk_hi