Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Có gì mới trong Microsoft Word 2016?

office-2016-2

 

Word 2016 là một trong các công cụ ứng dụng của bộ Microsoft Office 2016. Word 2016 cho Windows có tất cả các chức năng và tính năng mà bạn đã quen thuộc ở những phiên bản trước, cộng thêm một số cải tiến và những chức năng mới tốt nhất có ở Office 2016.

Sau đây là một số tính năng mới đáng chú ý.

Xin mời đọc bài trên Media Online

microsoft-office-2016-word