Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Bên trong iPhone 7 Plus

iphone-7-plus

Bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus được nhà Táo Apple ra mắt thiên hạ ngày 7-9-2016 và bắt đầu có trên một số thị trường vào ngày 16-9-2016. Nhưng bên trong cái thân hình mỹ miều của chúng, các lục phủ ngũ tạng như thế nào? Liệu nàng hoa hậu có bị khiếm khuyết chi về tim gan phèo phổi không?

Xin mời đọc bài trên Media Online

iphone-7-inside-00