Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Zalo có 60 triệu người dùng

Người dùng Zalo tại Myanmar

Đón thành viên thứ 50 triệu vào tháng 4-2016, ứng dụng dịch vụ di động Zalo tiếp tục đà tăng trưởng ổn định và đã cán mốc 60 triệu người dùng trong tháng 9-2016. Trong số này có khoảng 32 triệu người sử dụng Zalo thường xuyên mỗi tháng.

Xin mời đọc bài trên Media Online