Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Cáo lỗi của dịch vụ giao quà Noel

 
Dịch vụ chuyển phát quà Noel Ultra-Babe-Xmas vừa nhờ tôi thông báo giùm là do tình trạng kẹt xe vượt khỏi tầm kiểm soát, họ đau buồn phải cancel các đơn đặt hàng chuyển phát quà Noel Ultra VIP được thực hiện bởi các Babe Santa có hình ở đây. Mong được phục vụ trong những lần tới khi đường phố thông thoáng hơn.
 
Thú thiệt, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại được nhờ như vậy, hỗng lẽ tại mình là một frequent flyer của ai đó?
 + Ảnh: Internet. Thanks.

www.recipeapart.com