Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

VTC Intecom triển khai Microsoft Azure

 

VTC Intecom và Microsoft ngày 28-12-2016 đã công bố việc triển khai thành công nền tảng Microsoft Azure tại VTC Intecom góp phần thúc đẩy và gia tăng việc triển khai dịch vụ đám mây cho khách hàng của công ty này trên toàn cầu.

Xin mời đọc bài trên Media Online