Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

Viễn Thông A triển khai công nghệ Microsoft

Công ty Viễn Thông A sáng 18-1-2017 tại TP.HCM đã ký kết với hai công ty Microsoft và CMC thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai công nghệ Microsoft, thúc đẩy quá trình tư vấn, cung cấp và triển khai dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng tại Viễn Thông A. Sự kiện này được đánh giá là một bước tiến quan trọng, củng cố cam kết của Viễn Thông A trong nỗ lực luôn mang lại những lợi ích công nghệ thiết thực kèm dịch vụ chất lượng cao tới khách hàng trong nước.

Xin mời đọc bài trên Media Online