Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

Đưa ông Táo, đón bác Trump

Bữa nay ông Táo vê Trời

Bà Táo ở lại rủ người shopping

Bên kia Nhà Trắng linh đình

Bác Donald Trump đình huỳnh đăng quang

Tôi ngồi xoa rún hát vang

Còn tuần nữa Tết, bớ làng nước ơi…

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ngày đưa ông Táo 23 tháng Chạp Bính Thân (20-1-2017)

+ Ảnh: Mượn tranh gốc của họa sĩ. Thanks.