Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Âm thanh UHQ 32-bit của Samsung

SAMSUNG SEAO FORUM 2017 SINGAPORE

Từ cuối năm 2016, Samsung đã giới thiệu những chiếc loa không dây mới hỗ trợ công nghệ âm thanh cực rõ nét UHQ (Ultra High Quality) có độ sâu âm thanh (bit depth) “khủng” lên tới 32-bit.

Xin mời đọc bài trên Media Online