Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Ngày IT Day 2017 tại Cà Mau: tìm hướng đi mới cho IT truyền thống

 

Trong những ngày cuối tuần này, bị chìm khuất giữa bộn bề sự kiện tưng bừng hoa lá, ngày sum họp hàng năm của giới kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin IT Day 2017 đã diễn ra tại TP Cà Mau với ngày chính nhựt là 12-5-2017.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online