Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Android O đã có bản Beta

 

Nhóm phát triển hệ điếu hành di động Android của Google ngày 17-5-2017 đã bắt đầu cho download và cài đặt bản Beta của Android mới có tên mã là Android O (có thể đây là Android 8 dự kiến phát hành vào những tháng cuối năm 2017).

Xin mời đọc nội dung trên Media Online