Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

CMC trở thành một người chơi công nghệ số toàn cầu như thế nào?

 

Không phải là ngẫu nhiên mà bài trình bày của ông Azhar Bin Adnan, vị Giám đốc Marketing người Malaysia của Công ty CMC Telecom, được chọn mở đầu và có thể nói là báo cáo đề dẫn cho nhóm Chuyên đề 2 của Hội thảo – Triển lãm Banking Vietnam 2017 tại TP,HCM ngày 19-5-2017. Đây là sự kiện công nghệ ngân hàng thường niên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) của Mỹ phối hợp tổ chức từ năm 2003 tới nay nhằm triển lãm, giới thiệu những thành tựu mới về công nghệ hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới.

Trong Banking Vietnam 2017 với chủ đề “Công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam, Chuyên đề chuyên sâu 2 có chủ đề “Công nghệ số thúc đẩy dịch vụ ngân hàng hiện đại gia tăng khả năng tiếp cận của khách hàng”. Và nó đã được mở đầu bằng bài thuyết trình “Thách thức số trong lĩnh vực ngân hàng” của Giám đốc Marketing CMC Telecom.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online