Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

Dịch vụ GrabFood đến Đà Nẵng

Nền tảng vận chuyển công nghệ Grab ngày 28-11-2018 đã triển khai dịch vụ giao nhận thức ăn GrabFood tại Đà Nẵng, chỉ một tháng sau khi chính thức hoạt động tại Hà Nội. Khách hàng tại Đà Nẵng hiện có thể trải nghiệm liền mạch loạt dịch vụ đa dạng trên nền tảng Grab, bao gồm kết nối di chuyển, giao nhận hàng hóa và giao nhận thức ăn trên cùng một ứng dụng Grab.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.