Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Wi-Fi router D-Link DIR-825+ “xuyên tường”

XÀI THỬ CHO BIẾT

Được thiết kế cho đối tượng người dùng rộng rãi ứng dụng chuẩn Wi-Fi mới AC, đặc biệt là cho môi trường SOHO (Small Office/Home Office), Wi-Fi router AC1200 High-Gain Dual-Band Gigabit DIR-825+ của D-Link có điểm nhấn là khả năng “xuyên tường” với 4 ăngten mạnh mẽ để có thể phủ sóng Wi-Fi toàn bộ ngôi nhà.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.