Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Rau sạch se duyên cùng công nghệ ở Dalat

Rau sạch là có thiệt chớ không phải chỉ có trong những câu chuyện cà khịa của mấy ông cà- tô-mát.

Anh bạn Nguyễn Trần Huy Phong, nhà sáng lập của vuonrau.com và farming.vn, chuyên trồng rau sạch tại Trại Mát (Dalat) vừa ship cho tôi một hộp dâu tây giống New Zealand 500g.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.