Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

5 thắc mắc… phải chăng…

  1. Phải chăng có những giáo viên không hề đọc báo, xem tin (nên không hề biết vụ một cô giáo THCS bắt học trò tát 231 cái tát vào mặt bạn học phạm lỗi ngày 19.11.2018 ở Quảng Bình)? Nhà trường không có sinh hoạt giáo viên hay có mà không quan tâm tới các bài học từ trường bạn?
  2. Phải chăng người dạy học bắt học trò tự trừng phạt lẫn nhau là một phương pháp giáo dục được triển khai rộng rãi trong ngành giáo dục?
  3. Phải chăng đây là một thái độ bất cần hay bất chấp?
  4. Phải chăng có những người dạy học phản sư phạm như thế này ắt nảy nòi ra những phụ huynh “quần short LV”?
  5. Phải chăng đây là chuyện ắt có và đủ đừng mất công thắc mắc phải chăng?

P.H.P.