Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

Bạn có uống nước phông tên hông?

Sáng sớm, cô chưn dài hàng xóm trừng mắt khi nghe fan hỏi “Bạn có uống nước phông tên hông?”, rồi xì một cái dài từ Chợ Lớn ra Saigon: “Nước máy xứ mình dơ bà cố luôn, đâu có sạch như ở Tân Gia Ba hay Nhựt Bổn mà uống từ vòi đặng.”

Nhưng tôi dám chắc bạn đang mần chuyện đó hàng ngày á.

Nè, vậy bạn rửa trái cây, rau xanh bằng nước máy cho thấy “sạch” rồi ăn sống chúng thì hỗng phải uống nước phông tên gián tiếp sao…

Tôi bỗng nghe cô hàng xóm ọe ọe khan mà điếng hồn vì suy diễn… à mà thôi.

(Bố cáo quan trọng: ai dùng xì-ta-tớt này quảng bá cho thiết bị lọc nước nhà bếp thì nhớ chia hoa hồng cho tôi ví nghen.)

PHẠM HỒNG PHƯỚC