Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Lịch

Năm ngoái, bạn Bá Huy ở báo Pháp Luật TP.HCM tặng tôi cuốn lịch tháng của báo in toàn là bình gốm Việt. Không biết có quan hệ không mà cả năm 2018 tôi cứ trôi lình bình, như giề lục bình, thậm chí thiếu điều muốn chun vô bình… tro. Giờ nghĩ lại, chắc “bình gốm Việt” đọc theo giọng Nam bộ là “bình gốm Diệt”. Không chết là hên rồi!

Chiều nay, bạn đồng nghiệp hậu duệ Bá Kiến này gởi tặng tôi bịch trà Thái Nguyên cây nhà lá vườn uống cho thơm mép thơm cằm (do hỗng có râu- chắc tại trinh trắng bẩm sinh) và cuốn lịch tháng năm 2019 của báo. Lịch 2019 của báo Pháp Luật TP in toàn heo vàng, châu báu. Gieo hy vọng năm mới huy hoàng.

Cảm ơn bạn Huy và các người anh chị em thiện lành ở báo Pháp Luật TP vẫn luôn nhớ kẻ từng viết cho báo này từ thời còn cũ kỹ qua thời đổi mới với anh Nam Đồng (tôi gọi là anh Năm Đồng, tiền nhiệm của Sir Đô Năm Trăm).

P/s: Tôi sẽ bờ-lốc ai cố ý trù ẻo suy diễn lịch in heo vàng ròng ám chỉ “giấy vàng bạc”.

PHẠM HỒNG PHƯỚC