Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

600 phòng máy ở châu Á đã đạt chứng nhận NVIDIA GeForce-Certified iCafe trong năm 2018

Số lượng phòng máy iCafe ở Châu Á đạt được chứng nhận NVIDIA GeForce-Certified iCafe trong năm 2018 đã lên tới hơn 600 phòng, vượt 20% so với dự báo 20. Trong đó có hơn 45 phòng máy được trang bị thế hệ card đồ họa GeForce RTX hoàn toàn mới.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.