Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Chủ tịch Microsoft Châu Á: 5 quyết định sống còn mà CEO cần phải cân nhắc trước thềm 2019 


Trên mạng LinkedIn ngày 2-1-2019, ông Ralph Haupter, Phó Chủ tịch Microsoft toàn cầu, Chủ tịch Microsoft Asia, đã có một bài viết chia sẻ về những gì về công nghệ mà các giám đốc điều hành CEO của các doanh nghiệp phải làm trong năm 2019 để bảo đảm sự sống còn cho doanh nghiệp của mình. MediaOnline xin giới thiệu bài “5 Technology Decisions CEOs Need to Make In 2019” này qua bản dịch của Microsoft Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.