Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

VIDEO: Xuân Collection Paris By Night Openings (Vol 1)

Thiệt tình, bây giờ mà làm chuyện này tự thấy cũng kỳ kỳ. Dễ bị vu oan giá họa là mê Tết, ham Tết. Thôi thì, kẻ thiện lành bẩm sinh này xin phép chia sẻ ở đây dành cho những ai can đảm và đồng cảm.

Video này vừa được Trung tâm Thúy Nga Paris đưa lên kênh của mình trên YouTube ngày 7-1-2019 cho bà con thưởng thức miễn phí. Đây là một chương trình hơi bị cũ (PBN 124), nhưng cũ người mới ta. Chất lượng Full HD 1080.

Xin mời ạ.