Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Ơn Giời, Pie đây rồi…

Cuối cùng thì Android 9 Pie được Android phát hành từ ngày 6.8.2018 cũng đã được lên đời trên chiếc Samsung Galaxy Note9 của tôi gần nửa khuya 29.1.2019. Vậy là Samsung đã giữ đúng lời hứa cho cập nhật trong tháng 1.2019 chớ không dời qua tháng 2 như một số thông tin vừa qua.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.