Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Hết 1 tháng của năm 2019

BỐ CÁO QUAN TRỌNG: Bạn chớ nên đọc xì-tát-tớt này nếu là người luôn giàu… thời gian, và quởn ít hơn tôi.

Hôm nay là ngày mà người quan ngại tới cõi trên hay cõi dưới đều có cảm xúc. 

Hôm nay 27 tháng Chạp Mậu Tuất. Suy ra, còn 4 bữa nữa là mùng Một Tết Kỷ Hợi và 12 tháng 4 ngày nữa là mùng Một Tết Canh Tý.

Hôm nay 1.2.2019. Suy ra, tôi đã xài hết 1 tháng của ngân quỹ thời gian năm và năm 2019 còn lại 11 tháng.

PS: Có lịch bloc siêu cực đại thì không luôn tìm cớ khoe mới là sống ảo không chân thật ngay từ chuyện nhỏ.

P.H.P.