Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Khai phím đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

KHAI PHÍM:

“Tân niên tràn ngập Phước.

Vạn sự khởi đầu An.”

Hỡi các người anh chị em thiện lành, chúng ta hãy cùng nhau vào Năm Mới Kỷ Hợi 2019 với nhiều hy vọng, thành công và niềm vui hơn.