Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Trung Quốc kỷ niệm 40 năm cuộc chiến 1979 như thế nào?

Có một bài viết về cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979 mà ai quan tâm cũng nên đọc để mở rộng tầm nhìn. Ở đây là nhìn sang phía bên kia biên giới.

Xin mời đọc bài của BBC Tiếng Việt ngày 20-2-2019.