Thứ Ba ngày 20 tháng 2 năm 2024

VNPT bảo đảm kết nối thông suốt cho các hãng truyền thông thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Bắc Triều Tiên Hà Nội 2019

Với nhiều kinh nghiệm tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông tại các sự kiện mang tầm cỡ quốc tế, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam VNPT đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế hợp đồng cung cấp đường dẫn kết nối trạm vệ tinh và cáp mặt đất tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Bắc Triều Tiên tại Hà Nội trong 2 ngày 27 và 28-2-2019.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.