Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Yeah1 đang xử lý sự cố vận hành kênh kinh doanh với YouTube

Tập đoàn Yeah1 ngày 3-3-2019 đã phát thông cáo báo chí giải thích về sự cố vừa phát sinh trong việc vận hành hoạt động quảng cáo trên mạng truyền thông xã hội video YouTube.

Yeah1 cho biết họ nhận được thông tin từ YouTube về việc chấm dứt Thỏa thuận dịch vụ lưu trữ nội dung (Content Hosting Services Agreements, CHSA) sau ngày 31-3-2019 đối với các công ty con và công ty đầu tư tài chính có hoạt động kinh doanh liên quan tới mảng YouTube Adsense của tập đoàn này bao gồm SpringMe Pte. Ltd., Yeah1 Network Pte Ltd và ScaleLab LLC.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline