Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Một cú in tít rất…”độc”

Cái tít bài báo ổn và tốt, nhưng lại bị dàn trang và in kiểu leo trang trở nên “độc”.

Chợt nhớ chuyện tiếu lâm xưa. Một thầy lang bị quan xét xử về tội bốc thuốc làm chết bịnh nhân. Sau khi được cho uống nhân sâm, người bị đau bụng lăn ra chết. Thầy lang cãi: Tui bốc thuốc theo đúng sách vở (nay gọi là quy trình hay phác đồ điều trị). Quan kêu đưa sách thuốc đó cho quan coi. Ở dòng cuối trang ghi “Phúc thống phục nhân sâm” (đau bụng cho uống nhân sâm). Quan hoang mang bèn lật qua trang sau thì thấy ghi thêm 2 chữ “tắc tử” (ắt chết). Thì ra câu nguyên con là “Phúc thống phục nhân sâm tắc tử” (đau bụng cho uống nhân sâm ắt chết).

Lại nhớ tới tấm biển khẩu hiệu bị ngắt câu ứ nghẹn theo cái style Bút Tre:

“Gia đình có 2 con vợ

chồng hạnh phúc”.

Hay:

“Sinh viên làm tình

nguyện tích cực”

À há.

P.H.P.