Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

VinaPhone nhận giải thưởng Speedtest nhà mạng di động nhanh nhất ở Việt Nam

Giải thưởng Speedtest về nhà mạng di động nhanh nhất (Fastest Mobile Network) Việt Nam nửa cuối năm 2018 vừa được trao cho nhà mạng di động VinaPhone. Đây là kết quả được thống kê từ hàng triệu người dùng Việt Nam sử dụng Speedtest trong Quý 3 và 4 năm 2018.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.