Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Tiền nào tiễn vong?

Xin nói trước, tôi không sa đà vào chuyện tin có vong hay không. Chớ có ai tranh cãi chuyện chính kiến và tín ngưỡng. Ai tin cứ tin, ai không tin cứ không tin. Không thể ép người khác phải theo mình trong 2 lĩnh vực này. Có khi chưa biết ai cứng lòng tin hay cả tin hơn ai.

Ở đây tôi chỉ muốn thỏ thẻ là tôi cảm thấy có gì sai sai trong chuyện một người khoác áo tu sĩ ở chùa Ba Vàng đang sôi sùng sục trên mạng và dòng truyền thông giải thích chùa này thu tiền cúng tiễn vong “theo yêu cầu của vong”. Mức thu có khi trên chục triệu đồng/người.

Tôi không bàn chuyện vong có đòi tiền như lời mấy người ở chùa này nói không. Tôi chỉ hoang mang vì sao nhà chùa lại thu tiền dương gian cho vong? Liệu cả vong lẫn người sống có bị qua mặt khi chọn nơi làm dịch vụ tâm linh này không?

Tôi nhớ là xưa nay, người ta chỉ cúng cho người quá vãng bằng tiền âm phủ và phải hóa (đốt) thì mới nhận được. Vì thế, lẽ ra mấy người khoác áo tu sĩ ở chùa Ba Vàng chỉ được nhận tiền âm phủ do người ta cúng tiễn vong. Phải chăng họ ngộ nhận diễn giải tiền âm phủ chính là tiền thật của chốn dương trần? Bởi theo như niềm tin xa xưa, người ở thế giới bên kia không thể xài tiền người sống được. Vậy phải chăng mấy người khoác áo tu sĩ ở chùa Ba Vàng thu tiền thật rồi “giúp” bằng cách đổi sang tiền âm phủ? Tỷ giá và phí dịch vụ bao nhiêu?

Hồi Tết Kỷ Hợi 2019, tôi mua 10 xấp (mỗi xấp 10 tờ) tiền Ngân hàng Địa phủ mệnh giá 100 USD và 500.000 VND in ấn thiệt đẹp chỉ với giá 20.000 đồng.

Nhân tiện, tôi thiệt tâm thắc mắc: kiếp trước mấy người ở chùa Ba Vàng sống ra sao mà kiếp này được ngồi trong chùa làm agency đại diện cho các vong thu tiền tỉ như vầy?

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.